titel Van Oosten Bloemen
afbeelding Welkom bij Van Oosten Bloemen Bergeijk
WELKOM BIJ VAN OOSTEN BLOEMEN BERGEIJK

Beste klanten,

Vaak op zondag open, u kunt altijd even bellen.

1000m2 winkeloppervlak en ruime parkeerplaatsen.

Voor koopzondagen kunt u altijd even contact opnemen met telefoonnummer: 0497-571699.

Ook kunt u bellen voor bezorging/bestelling of online via https://vanoostenbloemenbergeijk.bloemplein.nl/

Onze locatie:
 


Grotere kaart weergeven

Adresgegevens:

Eijkereind 80/82 

5571 ED Bergeijk 

0497-571699 

info@vanoostenbloemenbergeijk.nl

www.vanoostenbloemenbergeijk.nl


Algemene voorwaarden

vanoostenbloemenbergeijk.nl
Eijkereind 80-82
5571 ED Bergeijk
Tel.: +31 (0)497-571699

E-mail: info@vanoostenbloemenbergeijk.nl
Internet: www.vanoostenbloemenbergeijk.nl

K.v.K.nr 17013419
Het BTW-indentificatienummer is NL 803476231B01

Rekeningnr. webshop: NL07RBRB0825308402 tnv Van Oosten Bloemen vof Bergeijk. Gelieve alle correspondentie te sturen aan vanoostenbloemenbergeijk.nl op bovenstaand adres of naar het mail adres zoals aangegeven op de website.

Artikel 1. Algemeen

Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, welke door de afnemer en leverancier gesloten worden. Hierna zal vanoostenbloemenbergeijk.nl worden aangeduid als leverancier, de wederpartij als afnemer, het e-mailserviceslid als gebruiker.
1.1 Koper: Ieder natuurlijke persoon of rechtspersoon die met vanoostenbloemenbergeijk.nl in contact treedt over de totstandkoming van een overeenkomst.
1.2 Overeenkomst:
• Iedere overeenkomst die tussen vanoostenbloemenbergeijk.nl en de koper tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.
• Op alle overeenkomsten en geschillen tussen partijen is Nederlands recht toepasselijk.
1.3 Door het plaatsen van een bestelling via de internetshop van vanoostenbloemenbergeijk.nl geeft
de koper te kennen dat hij met de algemene voorwaarden akkoord gaat.

Artikel 2. Prijzen en betalingen

2.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in Euro’s, inclusief omzetbelasting (BTW)en exclusief verzendkosten. De door de koper verschuldigde (koop)prijs en bijkomende kosten voor de verzendkosten worden duidelijk in de orderbevestiging en factuur van vanoostenbloemenbergeijk.nl vermeld.
2.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
2.3 Na een bestelling ontvangt u een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling van een online bestelling verloopt door diverse Credit Cards, doch na akkoord van de betalingsbemiddelde.
2.4 Ophalen in onze bestaande winkel kan ook. Als uw opdracht gereed is ontvangt u een tweede e-mail waarin staat dat u de opdracht af kunt halen. Print deze bevestiging uit en neem deze mee naar de winkel, dit is uw afhaalbewijs. Waarna betaling geschiedt.
2.5 vanoostenbloemenbergeijk.nl behoudt zich het recht voor één of meerdere van bovengenoemde betaalmogelijkheden, voor bepaalde of onbepaalde tijd, niet aan te bieden.
2.6 Koper is gerechtigd een bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden conform de wettelijke bepaling aangaande de verkoop op afspraak. vanoostenbloemenbergeijk.nl kan zonder opgave van redenen een order beëindigen of een koper weigeren.

Artikel 3. Levering, termijn van levering en verzenden

3.1 Alle bestellingen worden binnen 3 tot 5 werkdagen na ontvangst van betaling aangeboden aan PostNL. Normaliter zal bij elke bestelling die aangeboden wordt aan PostNL, de koper, per e-mail op de hoogte gebracht worden.
3.2 Indien onverhoopt de bestelling, om welke reden dan ook, een langere levertijd heeft dan 5 werkdagen, zal dit per e-mail, schriftelijk of telefonisch meegedeeld worden. De maximale levertijd is echter 30 dagen na ontvangst van betaling. Indien de levertijd langer is dan 30 dagen heeft de koper, conform de wettelijke voorwaarden, het recht de overeenkomst zonder opgave te annuleren. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht. Eventuele betalingen worden in dat geval zo spoedig mogelijk, maar binnen maximaal 30 dagen na kennisgeving, aan de koper terugbetaald.
3.3 Indien onverhoopt artikelen niet leverbaar zijn, zal vanoostenbloemenbergeijk.nl zich inspannen om een vervangend artikel te leveren. U wordt hiervan per e-mail, schriftelijk of telefonisch van op de hoogte gesteld. U heeft het recht om de overeenkomst kosteloos te annuleren.
3.4 Verzendkosten worden berekend volgens opgave PostNL. Leveringen buiten Nederland zijn mogelijk, de verzendkosten zijn per land verschillend en worden volledig aan de koper doorberekend, ongeacht de ordergrootte. De verzending geschiet volgens de algemene voorwaarden van PostNL.
3.5 Het risico van beschadiging en/o f vermissing berust bij vanoostenbloemenbergeijk.nl tot het moment van bezorging aan de koper, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld.

Artikel 4. Risico en Garantie

4.1 vanoostenbloemenbergeijk.nl is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen vanoostenbloemenbergeijk.nl en koper. Per situatie zal een oplossing gezocht worden. De kleuren van de producten die in de webwinkel worden getoond kunnen afwijken van de echte kleuren van het product.
4.2 vanoostenbloemenbergeijk.nl garandeert dat elk door haar geleverd artikel voldoet aan de normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid. Voor de geleverde producten geldt een garantie, zoals deze door de producenten op haar producten wordt vastgesteld. In geval van garantieproblemen wordt dit per situatie bekeken en wordt er eventueel een oplossing geboden. Indien er aanspraak gemaakt wordt op de garantie, dient u dit ten aller tijden binnen 30 dagen na verzenddatum aan te melden, waarna de koper de mogelijkheid geboden wordt voor een vervangend artikel, terugstorting van het betaalde of herstel van het defect te kiezen.
4.3 Er kan geen sprake zijn van garantie: indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: - indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht.
– indien de originele koopbon niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt.
– indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

Indien u overleg wilt omtrent de garantie, defect of fabricagefout van een geleverd product, kunt u terecht bij info@vanoostenbloemenbergeijk.nl of via telnr +31 (0)479-571699.

Artikel 5. Ruilen en retourneren

5.1 Het is mogelijk om (een deel van) uw bestelling aan ons te retourneren. Dit is mogelijk wanneer aan de volgende voorwaarden worden voldaan.
– Retour vindt plaats binnen 14 dagen na aflevering van de bestelling.
– De koper dient deze retourzending vooraf bij vanoostenbloemenbergeijk.nl aan te melden.
– Producten moeten in originele verpakking opgestuurd worden, de koper is zelf verantwoordelijk voor het retourneren. De zending dient op dezelfde wijze opgestuurd te worden, en waar nodig verzekerd verstuurt.
– De kosten voor retourzending zijn voor rekening van de koper.
_ Indien de koper een product wil ruilen voor een ander product, zal er een nieuwe factuur gemaakt worden en worden de verzendkosten opnieuw berekend. Het eventuele tegoed zal dan aan de koper terugbetaald worden.
_Indien de koper een product niet wil, zullen alleen de kosten van het product zelf aan de koper terugbetaald worden , de verzendkosten en/of ophaalkosten zijn voor rekening van de koper.

U kunt het product of producten opsturen naar het volgende adres: van Oosten Bloemen, Eijkereind 80-82, 5571ED Bergeijk. Graag met begeleidend schrijven waar uw gegevens en bankrekeningnummer opstaan. Het reeds betaalde bedrag zal in dat geval binnen 30 dagen gerestitueerd worden.

Hierbij geldt nadrukkelijk dat de producten in ongeschonden staat moeten worden afgeleverd. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de producten helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken.

Artikel 6. Privacy en veiligheid

6.1 Alle persoonsgegevens worden bij vanoostenbloemenbergeijk.nl opgeslagen en uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling. De persoonsgegevens zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.
6.2 De persoonsgegevens, die door een gebruiker in de e-mailservice zijn ingevoerd, zijn opgeslagen en worden alleen gebruikt voor het verspreiden van reclamedoeleinden van vanoostenbloemenbergeijk.nl. Indien de gebruiker GEEN gebruik wenst te maken van deze e-mailservice, dan kan de gebruiker zich altijd afmelden, waarna uw gegevens direct worden verwijderd.
6.3 vanoostenbloemenbergeijk.nl bevat een Privacy Statement. Wij nemen daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

Artikel 7. Toepasselijk recht en bevoegd rechter

7.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
7.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.